0

Tự học JavaScript (JSE1) - Từ không biết gì đến biết gì

Share
  • 127 1
 Published at Oct 30th, 2023 12:16 p.m. 127 1 0 1
  • 127 1

javascript-banner.png

Bạn muốn học lập trình? Bạn không biết bắt đầu từ đâu?

Sau khi học lập trình thì tôi nghĩ khác.

Tôi không biết khi nào code mình bắt đầu chạy. Tôi không biết nên sửa lỗi từ đâu. Tôi không biết khi nào mới sửa được nó.

Vậy nên nếu có ý nghĩ học lập trình thoáng qua thì bạn hãy bắt đầu đi. Vì sau khi học thì làm gì còn thời gian mà suy nghĩ nữa.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.