0

Authentication vulnerability - Lỗ hổng xác thực

Share
  • 87 3
 Published at Nov 9th, 2022 2:38 a.m. 87 3 0 6
  • 87 3

Xác thực (authentication) là quá trình xác định, chứng minh một đối tượng (con người, sự vật, ...). Với các ứng dụng web, chúng ta thường thấy chức năng đăng nhập (login) cũng như đăng ký tài khoản (register) dành cho người dùng (user). Đăng ký một tài khoản với các thông tin cần thiết sẽ giúp bạn trở thành một người dùng / khách hàng của ứng dụng. Sau đó, mỗi khi bạn sử dụng dịch vụ, bạn cần đăng nhập tài khoản - cũng chính là bước xác thực danh tính (Authentication) của bạn. Sẽ thật nguy hiểm nếu một kẻ tấn công có thể mạo danh và truy cập vào tài khoản của bạn thông qua các lỗ hổng xác thực (Authentication vilnerability). Hãy cùng Viblo khám phá nhé!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.