+1

Storybook Essentials

Share
  • 60 0
 Published at thg 11 11, 2022 4:26 SA 60 0 0 3
  • 60 0

Storybook là công cụ cung cấp môi trường phát triển biệt lập từng UI component riêng lẻ một (Vue / React / Angular), testing và đồng thời hỗ trợ sinh ra documentation (Tài liệu hướng dẫn sử dụng) cho mỗi UI component (có kèm cả các ví dụ mẫu trực quan và sample code).

Storybook Essentials cung cấp cho các bạn cái nhìn tổng quan nhất về Storybook, tổng hợp những kiến thức thiết thực nhất để giúp bạn nhanh chóng ứng dụng Storybook vào quá trình xây dựng UI trong dự án, mang lại một trải nghiệm phát triển hoàn toàn mới.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.