+1

Toàn tập về cấu trúc dữ liệu xưa như trái đất không trượt cái nào với Pythongggg

Share
  • 240 1
 Published at Apr 17th, 2019 8:29 a.m. 240 1 0 1
  • 240 1

Về cơ bản trong khoa học máy tính, cấu trúc dữ liệu là một cách lưu dữ liệu trong máy tính sao cho nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả. (Con trong thời đi học nó là một cơn ác mộng thực sự với sinh viên 😄 😄 ) Trong seri này chúng ta sẽ lần lượt đi qua và xây dựng 6 loại cơ sở dữ liệu phổ biến với python 😄 -Linked lists -Stacks/queues -Hashes -Heaps and trees Ngoài ra còn một số loại cấu trúc dữ liệu khác nữa như Red-black tree, Graph, Hash table,... mình sẽ cố gắng viết thêm về chúng (Nếu có thời gian 😄)

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.