0

SQL injection vulnerabilities - Lỗ hổng SQL injection

Share
  • 239 4
 Published at Feb 6th, 6:05 a.m. 239 4 0 11
  • 239 4

SQL injection là một loại tấn công web được sử dụng để tìm cách thực hiện các lệnh SQL không mong muốn nhắm tới cơ sở dữ liệu. Điều này có thể dẫn đến các hậu quả như mất mát dữ liệu, gây lỗi cho trang web hoặc mất quyền truy cập. Chuỗi bài viết này sẽ giới thiệu các khía cạnh cơ bản của SQL injection và cách phòng tránh. Bắt đầu hành trình khám phá cùng Viblo nhé!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.