Asked thg 10 21, 2022 4:08 SA 114 0 2
  • 114 0 2
+2

Upload video max size

Share
  • 114 0 2

Chào mọi người, em đang gặp 1 vấn đề này chưa biết cách giải quyết ạ: Khi upload video quá 2G - quá limit cho phép thì, THI THOẢNG lại nhận response

{"readyState":0,"responseText":"","status":0,"statusText":"error"}

và trạng thái request là ERR_CONNECTION_ABORTED

Nó khác vs response em tự define

{"readyState":4,"responseText":"{"code":400,"message":"Limit..."}","responseJSON":{"code":400,"message":"Limit..."},"status":400,"statusText":"error"}

Em có đặt debug thử thì khi phát sịnh vấn đề trên, nó vẫn chạy đến đoạn return response của e. Có vẻ là client vì lý do nào đó mà overwrite hay tự trả response lỗi kia.

Em sử dụng upload bằng ajax và BE là Laravel, server Apache

2 ANSWERS


Answered thg 10 28, 2022 8:11 SA
+1

Cái status code của response là 0 tức là request đấy chưa gửi lên server, có nghĩa là vấn đề có thể nằm ở phía máy client. Điều này theo suy đoán của mình có thể kể đến một số khả năng:

  • Kết nối internet của client không ổn định
  • Vấn đề DNS không chính xác dưới máy local
  • Request bị block bởi trình duyệt: do browser hoặc browser extension chẳng hạn?
  • Có service worker nào đó đang xử lý việc upload gặp lỗi và cancel request hoặc đại loại thế.

Bạn thử debug theo một số hướng trên xem. Tốt nhất bạn nên cài đặt thêm công ty thu thập log như Sentry để tracing request và nắm bắt được vấn đề xem chỉ máy bạn bị hay có bao nhiêu user cũng bị giống bạn. Chứ nhiều khi bạn chủ quan test trên thiết bị cá nhân nhưng bản thân thiết bị của bạn bị lỗi chứ không phải do hệ thống.

Share
Answered thg 10 22, 2022 8:07 SA
0

123123123

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.