Asked Mar 20th, 2:44 a.m. 106 0 1
 • 106 0 1
0

Upload file lên GCP nhưng bị memory leak

Share
 • 106 0 1

Chào mọi người, e đang gặp vấn đề là upload lên GCP nhưng khi upload xog thì bị dính memory leak

let streamFile = createReadStream();

streamFile
    .pipe(transformer)
    .on('error', () => reject(error))
    .pipe(
     file.createWriteStream({
      public: IsPublicImage,
      metadata: { contentType: mimetype },
      resumable: false,
     }),
    )
    .on('finish', async () => {
     streamFile.deytroy();
     file = null;
     transformer = null;
     streamFile = null;
     return IsPublicImage
      ? resolve(`pathObject(fileName)`)
      : resolve(fileName);
    })
    .on('error', () => reject(error)),
  ```
  
  Mọi người cho e hỏi có cách nào upload lên GCP mà không bị memory leak không ạ, e cảm ơn

1 ANSWERS


Answered Mar 20th, 4:21 a.m.
0

Bạn tách phần release ở chỗ handle finish ra thành 1 hàm gọi là release() {...}. Rồi gọi trong cả các chỗ bị error. Ngoài ra bạn kiểm tra kỹ lại xem on('finish') có đúng khi sử dụng trong trường hợp này không.

Share
Mar 20th, 6:04 a.m.

mình có thử rồi mà vẫn k được bác ạ, thử chuyển finish -> end luôn rồi.

0
| Reply
Share
Avatar Quang Nguyễn @quangnv1311
Mar 20th, 6:36 a.m.

@thuongne123 Thử console log xem nó có vào không đã nhé

0
| Reply
Share
Avatar Quang Nguyễn @quangnv1311
Mar 20th, 6:36 a.m.

@quangnv1311 Sợ rằng có thể nó không thể finish hoặc end nên bị stuck mãi ở đó mà mình không biết.

0
| Reply
Share
Mar 20th, 6:37 a.m.

@quangnv1311 finish thì vào end thì k. console xem thử readStream thì cũng báo destroyed.

0
| Reply
Share
Avatar Quang Nguyễn @quangnv1311
Mar 20th, 7:40 a.m.

@thuongne123 Thế bạn chắc chắn là bị memory leak chưa nhỉ. Bạn đang check memory leak bằng cách nào.

0
| Reply
Share
Mar 20th, 7:45 a.m.

@quangnv1311 mình check Monitoring trên GCP, khi upload đoạn này, memory dựng đứng và clear, còn các request bth thì vẫn clear

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.