Asked Jun 7th, 2019 11:06 a.m. 141 0 3
  • 141 0 3
0

Trợ giúp về CURL

Share
  • 141 0 3

Hiện tại mình đã có function dùng curl để lấy ra html của 1 trang nhưng chưa có user login. Vì cùng trang đó, nếu user login sẽ hiển thị khác. Bro nào giúp e với ạ, e gửi tiền cafe. Bro nhớ để lại skype nhé, e sẽ inbox ^

3 ANSWERS


Answered Jun 8th, 2019 3:59 a.m.
+1

PHP thì dùng Goutte. Python thì dùng Scapy. JS thì dùng Puppeteer.

Share
Answered Jun 10th, 2019 1:34 a.m.
+1

có thể đăng nhập rồi copy cookie cho Curl :v

Share
Answered Jun 10th, 2019 7:05 a.m.
0

Nếu dùng curl thì bạn POST một cái request lên để login rồi sau đó lại get một cái request thì sẽ nhận được page đã đăng nhập, tất nhiên bạn nhớ lưu cookie nhé.. 😃))

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.