Asked Nov 22nd, 2018 10:40 a.m. 163 0 1
  • 163 0 1
0

Làm như thế nào để đánh giá test performance

Share
  • 163 0 1

Tình hình mình đang học dùng jmeter để test performance nhưng sau khi làm theo trên mạng mình không hiểu rõ cách đánh giá kết quả sau test performance ??

1 ANSWERS


Answered Nov 26th, 2018 10:09 a.m.
0
  1. Đầu tiên bạn cần biết mình test cái gì trong cái Performance đó. Ví dụ: response time, render time hay stress, load test cho web server?
  2. Sau khi có mục đích, bạn sẽ define được kết quả bạn cần là gì. Lấy ví dụ là Load test thì bạn sẽ lấy được số lượng CCU của 1 server tải được là bao nhiêu.
  3. Rồi dựa theo đó, bạn có thể đánh giá được application của mình có đủ sức mạnh cho từng bao nhiêu người dùng, khi nào cần nâng cấp, khi nào server có thể chết.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.