Asked thg 1 29, 2021 5:52 SA 118 0 0
  • 118 0 0
+1

Hỏi về cách khắc phục khi vào tên miền http lại bị tự động chuyển thành https

Share
  • 118 0 0

Hỏi về cách khắc phục khi vào subdomain cấu hình http lại bị tự động chuyển thành https

Có cao nhân nào chỉ giúp với - hiện tại đang đặt web trên máy chủ cài win?

Avatar Trần Xuân Thắng @tranxuanthang
thg 1 29, 2021 5:58 SA

Nếu bác không cho biết những thông tin cơ bản nhất như webserver mà bác sử dụng (apache, nginx, caddy,...), và config hiện tại của bác thì người khác khó giúp lắm bác.

+1
| Reply
Share
thg 2 2, 2021 7:29 SA
+1
| Reply
Share
Avatar Bijin Clothes @bijinclothes
thg 2 11, 2021 6:57 CH

cần tìm hiểu xem webserver đang xài gì trước rồi bác search google block Redirect https xem sao. nginx: https://serversforhackers.com/c/redirect-http-to-https-nginx

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.