Asked thg 8 27, 2019 7:29 SA 203 0 3
  • 203 0 3
+1

Sử dụng Laravel Passport với API

Share
  • 203 0 3

Mình đang sử dụng Passport để làm API gen ra access_token cho nhiều client (mục đích là để làm SSO). Mình có đọc được thì Passport nó có Authorization Code để gen ra access_token, nhưng cái Authorization Code này mình đang chưa tìm được cách custom để tự gen ra và trả kết quả qua API response.

thg 8 30, 2019 3:43 SA

Mình chưa hiểu câu hỏi. Bạn có thể nói qua thêm về cách bạn đang dùng Passport để làm SSO được ko? Vì theo mình biết thì Authorization Code dùng cho OAuth2, sau khi authorize app (client) thì sinh ra 1 authorize code và gửi nó lại về trang redirect_url. App sẽ dùng nó để lấy access token. 🤔

0
| Reply
Share
thg 9 3, 2019 6:13 SA

@huukimit sso hiểu đơn giản là đăng nhập 1 lần cho nhiều dịch vụ khác server, nếu có 1 server oauth và coi các dịch vụ khác là bên thứ 3 được cấp quyền truy cập tài nguyên user thông qua duy nhất 1 server oauth đó thì nó là sso rồi

0
| Reply
Share

3 ANSWERS


Answered thg 8 27, 2019 7:44 SA
+1

Cái flow Authorization Code không đáp ứng được mong muốn của bác rồi. Bác tìm hiểu thử cái flow Implicit grant thử xem. Docs của cái flow này ở Laravel Passport này bác.

Share
Answered thg 8 27, 2019 8:09 SA
+1

ý bác là gì, là thuật toán để generate ra token ? Laravel Passport dùng thư viện này https://github.com/lcobucci/jwt.

Share
Answered thg 8 29, 2019 8:32 SA
0

Bạn đọc bài viết này của mình để có thể tự customize grant-type của larvel passport nè https://viblo.asia/p/social-login-api-cho-mobile-app-server-laravel-su-dung-laravel-passport-ho-bien-package-thanh-code-cua-minh-gDVK2pV0lLj

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.