Asked Apr 12th, 2018 3:43 a.m. 155 0 1
  • 155 0 1
-1

Lấy hash của request

Share
  • 155 0 1

Em đang sử express js và có tạo một route như sau:

router.get('/article/:article', ({ params }, res, next) => {
    res.redirect(`/nguyen-huu-kim/${article}`)
})

Bây giờ em access trên url như sau: http://app.local:8000/article/12345#hello-world Nhưng nó cứ redirect tới: http://app.local:8000/nguyen-huu-kim/12345 Em muốn nó redirect kèm theo luôn cả hash #helloworld nếu có mà chưa biết làm như nào, mong mọi người giúp đỡ em ạ.

1 ANSWERS


Answered Apr 12th, 2018 3:56 a.m.
Accepted
0

Không được rồi em. Server side không thể nhận được #hash.

curl localhost:8080/index#hashne

Request log chỉ nhận /index 😆

[Thu Apr 12 10:50:44 2018] ::1:50792 [200]: /index

Phải xử lý ở client side thôi em 😅

Share
Apr 12th, 2018 3:59 a.m.

Đúng là server side không nhận #hash anh ạ. Em lục tung cả req object mà không thấy. hic. Cảm ơn anh nhiều ạ.

0
| Reply
Share
May 24th, 2018 4:01 p.m.

Nếu cái này làm bằng reactjs thì bạn coi cái hashrouter history của react router v4 thử

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.