Asked May 20th, 2020 2:45 AM 200 0 2
 • 200 0 2
0

Docker container exit

Share
 • 200 0 2

Cho mình hỏi tại sao tự dưng cái state container của mình nó bị exit . Lúc chạy docker-compose up -d phpmyadmin nginx mariadb vẫn done bình thường mà khi kiểm tra docker-compose ps thì nó exit hết hàng loạt . Chạy log thì nó báo cấp quyền truy cập cho phần như ở command . Mọi người cho em hỏi lỗi này là sao và cách khắc phục được không ạ . Mình chân thành cảm ơn

    Name             Command        State   Ports

laradock_adminer_1 entrypoint.sh docker-php-e ... Exit 2
laradock_docker-in-docker_1 dockerd-entrypoint.sh Exit 2
laradock_mariadb_1 docker-entrypoint.sh mysqld Exit 126
laradock_mysql_1 docker-entrypoint.sh mysqld Exit 126
laradock_nginx_1 /bin/bash /opt/startup.sh Exit 126
laradock_php-fpm_1 docker-php-entrypoint php-fpm Exit 127
laradock_phpmyadmin_1 /docker-entrypoint.sh apac ... Exit 126
laradock_workspace_1 /sbin/my_init Exit 2!

Đây là ảnh khi chạy logs của nginx

May 20th, 2020 2:47 AM

Bác cho xin logs lỗi của container được không. Anh em đỡ phải đoán mò.

0
| Reply
Share
May 20th, 2020 2:51 AM

@huukimit logs nó ra như ở commnad ví dụ như nginx /bin/bash /opt/startup.sh : Permission denied

0
| Reply
Share
May 20th, 2020 4:55 PM

Bác đang config docker-compose như nào vậy nhỉ? Bác show lên đây được không ạ? 🤔

0
| Reply
Share
May 21st, 2020 1:34 AM

@huukimit mình đang dùng luôn của thằng laradock .

0
| Reply
Share
Mister N @mister_n
May 21st, 2020 3:02 PM

@trunk

sudo chmod -R 777 laradock/nginx/startup.sh

xem sao =))

0
| Reply
Share
May 22nd, 2020 2:26 AM

@mister_n mình cũng cũng chưa thử nhưng xóa đi cài lại là cách nhanh nhất . Nhưng cảm ơn bác đã tư vấn

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered May 21st, 2020 3:02 AM
0

Có khả năng cái tệp /opt/startup.sh có thể yêu cầu quyền sudo nhưng bạn lại chạy ở quyền user

Share
May 21st, 2020 3:08 AM

lúc đầu mình cũng chay sudo docker-compose up -d cũng , nó chạy báo done nhưng khi mình kiểm tra docker-compose nó exit state hết

0
| Reply
Share
Answered May 22nd, 2020 12:54 AM
0

Permission denied thì bác thử cấp quyền sudo cho cái /opt/startup.sh xem sao!

Share