Asked Oct 31st, 2022 4:03 a.m. 65 0 0
  • 65 0 0
-9

checklist

Share
  • 65 0 0

tao danh sách kiểm tra từ hoạt động chuẩn bị cho một cuộc kiểm tra

Oct 31st, 2022 9:08 a.m.

Bạn nên đặt câu hỏi rõ ràng chút để mọi người dễ dàng hỗ trợ khi cần nhé. Chứ viết nội dung question như kia thì bản thân bạn đọc lại có khi cũng không hiểu mình đang muốn hỏi gì chứ chưa nói tới người khác. =))

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.