Asked Apr 5th, 2021 12:21 a.m. 239 1 1
  • 239 1 1
+1

Thắc mắc câu hỏi thi chứng chỉ AWS SAA

Share
  • 239 1 1

Chào mọi người. Mình đang ôn thi Architect Solutions Associate và gặp câu hỏi này

You have been monitoring a sensitive autoscaling group, and you expect it to scale-in as you enter a period of holiday downtime. The auto scaling group is distributed over three AZs ( AZ - A & -B have two instances each, and AZ -C has three instances). All instances have different CPU and Memory utilization, and all instances have been running for a different number of days. All instances come from different versions of a root AMI, and all instances have different numbers of sessions connected. Which instance will be the 1st to shut down?

Đáp án được đưa ra là "The instance in AZ-C that has the oldest launch configuration". Và giải thích là: "AutoScaling scales-in according to a hierarchy of decisions. Please see the link for further details. http://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/AutoScalingBehavior.InstanceTermination.html"

Tuy nhiên nhảy vào lick thì mình chỉ tìm thấy instance termination theo mỗi việc cái nào oldest launch configuration thì sẽ terminate trước, còn không thấy rule nào về dựa theo AZ nào đang có nhiều instance nhất cả

Có ai giải thích thêm cho mình được không?

1 ANSWERS


Answered Apr 6th, 2021 3:28 a.m.
Accepted
+2

@devil_boom_129 Theo như hiểu biết của mình thì việc Default termination policy thì sẽ theo thứ tự như này

  1. Tìm đến AZ có nhiều instances nhất trước
  2. Tìm đến instance có cấu hình khởi chạy cũ nhất(oldest launch configuration)

Bác có thể đọc thêm tài liệu ở đây để hiểu rõ hơn. https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-instance-termination.html

Before Amazon EC2 Auto Scaling selects an instance to terminate, it first determines which Availability Zones have the most instances, and at least one instance that is not protected from scale in. ....

Goodluck


@hoangpn - Better every day!

Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Apr 6th, 2021 10:33 a.m.

cảm ơn bác ạ. em đọc sót

0
| Reply
Share
Apr 7th, 2021 1:46 a.m.

Okay bác nha @devil_boom_129 👍👍

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Apr 7th, 2021 12:19 p.m.

@mrhoang à bác ơi còn quả này nữa https://www.examtopics.com/discussions/amazon/view/1403-exam-aws-certified-solutions-architect-associate-topic-1/ thực sự em đang bối rối vì nếu theo tình huống như trên thì phải ưu tiên bên nào nhiều instance hơn. nhưng đằng này lại ko kể 2 az mà chọn luôn cái oldest. và nhiều comment bên dưới thì cũng bảo em là B chứ không phải A. tình huống này chọn cái nào ạ?

0
| Reply
Share
Apr 9th, 2021 7:01 a.m.

@devil_boom_129 em vừa đọc qua bác nhé Như vài thanh niên comment đấy rồi bác, nó sẽ theo thứ tự bác nha(thứ tự ưu tiên giảm dần)

  1. AZ with more instances
  2. Oldest launch conf
  3. closest to next billing hour
  4. if next billing hours matches more than one - then Random termination

Thì đáp án là B mới chính xác, em cũng học khóa trên udemy cũng có câu hỏi tương tự kiểu này thì phải, chúng nó cũng chọn là AZ with more instances trước bác nhé

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Apr 10th, 2021 10:29 a.m.

@mrhoang thì câu mình hỏi là từ Udemy mà :v nên thấy Udemy 1 đằng nhưng câu kia 1 nẻo mới thắc mắc. ngoài ra là 15 instances chia 2 AZ thì không thể có số lượng bằng nhau được

0
| Reply
Share
Apr 12th, 2021 12:48 a.m.

@devil_boom_129 chuẩn bác ơi, nó kiểu có nhiều khó cũ ý 😃 nên nhiều khi nó chưa update bác ạ, cứ theo tài liệu của aws là được bác nhé

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.