Asked Dec 31st, 2019 8:14 a.m. 97 0 2
  • 97 0 2
0

hỏi hero image

Share
  • 97 0 2

chào các bạn ,hero image trong css có cái cú pháp chỉnh sữa size hình ,chúng ta không phải ghi size giống trang web www.w3schools ha từ height, đến top,left ,thí dụ không cần ghi height:500px như www.w3schools,và cũng không cần ghi 50% cho top,left như trang web ,nghĩa là muốn ghi bao nhiêu px,bao nhiêu % tuỳ theo mình va file ảnh ha,còn đây là web của mình. http://minh89.freevnn.com/home/hl.html

2 ANSWERS


Answered Jan 3rd, 2020 10:27 a.m.
+1

thế thì set bằng JS thôi

Share
Answered Jan 7th, 2020 7:22 a.m.
+1

Không hiểu rõ lắm nhưng nếu ảnh nổi bật có thể sử dụng:


.hero-image {
    background: url(FILENAME.svg) no-repeat center;
    height: 100vh;
    transform: scale(1.5);
    _background-size: cover;
}
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.