Asked Sep 23rd, 2019 8:06 AM 127 0 3
  • 127 0 3
0

Phân quyền trong laravel

Share
  • 127 0 3

MÌnh xóa dữ liệu bằng ajax. Có cách nào để khi tài khoản không có quyền xóa thì nó qua trang 401 không nhỉ, Hiện tại của mình nó chỉ thế này MÌnh cảm ơn.

3 ANSWERS


Answered Sep 23rd, 2019 8:08 AM
+3

Bạn chỉ cần vào .env và bật cái APP_DEBUG=false là được. Mặc định nó sẽ là true vì trên môi trường dev bạn cần xem cụ thể lỗi. Còn khi depoy thì bạn chuyển về false là được. Thêm nữa là bạn đang dùng AJAX nên nó sẽ chỉ trả về mã lỗi 401 và không có thông tin gì thôi còn nếu bạn muốn chuyển trang thì bạn có thể check nếu status code trả về từ AJAX là 401 thì redirect

Share
Answered Sep 23rd, 2019 8:19 AM
+2

https://laravel.com/docs/5.8/errors#custom-http-error-pages Đây nha bạn, bạn có thể customer 404 error page

Share
Answered Sep 24th, 2019 1:25 AM
+1

Mình thấy bạn request API để lấy json data về, chỉ cần kiểm tra nếu API return statusCode lỗi như: 401, 403, 500 thì bạn hiển thị một cái thông báo đỏ lên màn hình để báo lỗi là được rồi. Làm như bạn đang nghĩ mình thấy không hợp lý cho lắm. Góp ý chân thành tới bạn.

Share
Sep 25th, 2019 3:06 AM

cam on ban nhe

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.