Asked Jun 7th, 2018 9:24 AM 92 0 2
  • 92 0 2
0

Thắc mắc về Jquery Promise

Share
  • 92 0 2

Em có 1 thắc mắc, em đã tìm hiểu trên stackoverflow và các trang về programming nhưng vẫn chưa hiểu lắm :

  • Nếu ta có 2 api, cần tổng hợp dữ liệu của 2 api rồi đưa ra màn hình thì cơ chế xử lý sẽ là như thế nào?

2 ANSWERS


Answered Jun 8th, 2018 1:20 AM
Accepted
+1

Mình chưa hiểu vấn đề của bạn, tức là bạn muốn hiểu về Promise trong javascript hay là chưa biết cách giải quyết cho việc hiển thị dữ liệu tổng hợp ra màn hình?

Còn về cách hiển thị dữ liệu được tổng hợp ra màn hình thì mình nghĩ bạn có thể tham khảo như sau:

async function layDuLieuTongHop () {
  const firstData = await axios.get('api/first')
  const secondData = await axios.get('api/second')

  return tongHop(firstData, secondData)
}

layDuLieuTongHop()
  .then(function(data) {
    // Hiển thị data đã được tổng hợp ra màn hình.
  })
Share
Xin @XinKaChu
Jun 8th, 2018 1:45 AM

Cảm ơn anh rất nhiều. Dù e chưa hiểu về Promise lắm nhưng nhìn code của a thì e cũng đã hiểu khái quát rồi ạ 😄

+2
| Reply
Share
Answered Jun 8th, 2018 8:17 AM
0

Vấn đề của bạn là bạn chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động của Promises sử dụng trong Jquery khi dùng hàm $.get() để LẦN LƯỢT lấy được data từ 2 api url trả về và nối lại đưa vào trang.

Bạn có thể đọc bài tham khảo của mình sau đây về cách hoạt động và cách sử dụng Javasript Promises nhé: https://viblo.asia/p/tu-javascript-thuan-den-rxjs-phan-1-m68Z0OJzKkG

Share