Asked May 27th, 2021 4:42 p.m. 110 1 3
  • 110 1 3
+2

Hỏi về Config Account trong Git ?

Share
  • 110 1 3

Hello anh em, Hiện tại mình đang sử dụng bitbucket cho project ở công ty và github cho những project riêng.

Mình gặp phải vấn đề là mỗi khi pull, push hay commit code ở mỗi project khác nhau thì lại phải vào config user password cho đúng với account Git của project đó.

Mọi người cho mình hỏi có cách nào để không phải config account mỗi khi đổi đổi project không ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.

3 ANSWERS


Answered May 28th, 2021 1:11 a.m.
Accepted
+2

Trường hợp này bạn nên xác thực bằng ssh key cho cả github và bitbucket. Nếu chưa có ssh key thì hướng dẫn tạo 1 ssh key mới ở đây https://docs.github.com/en/github/authenticating-to-github/connecting-to-github-with-ssh.

Sau đó add ssh key đó vào :

bitbucket : https://bitbucket.org/account/settings/ssh-keys

github: https://github.com/settings/keys

bạn có thể tham khảo qua bài viblo này https://viblo.asia/p/ket-noi-voi-tai-khoan-github-thong-qua-giao-thuc-ssh-lap-trinh-vien-can-biet-maGK7A2Blj2

Chúc bạn thành công!

Share
Avatar Min Tien @minhtien020900
May 28th, 2021 1:20 a.m.

Cảm ơn Tuấn Anh ❤️

0
| Reply
Share
Answered May 28th, 2021 1:31 a.m.
+2

Bạn dùng cấu hình "remote" theo loại SSH cho git project thì sẽ không phải đăng nhập bằng username và password nữa nhé.

# HTTP
https://github.com/kimyvgy/simple-scrollspy.git

# SSH
git@github.com:kimyvgy/simple-scrollspy.git 

Để dùng SSH thì bạn làm các bước sau:

  1. Tạo SSH Keys - làm theo hướng dẫn https://docs.github.com/en/github/authenticating-to-github/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent?utm_source=Blog
  2. Copy nội dung SSH Public Key *.pub và thêm nó vào trong cấu hình SSH trong trên Github / Bitbucket
  3. Copy link git remote theo dạng SSH, trên Github sẽ như sau:

Web capture_28-5-2021_82740_github.com.jpeg

  1. Thêm remote dùng SSH keys cho repo dưới local, ví dụ mình thêm remote upstream
git remote add upstream git@github.com:kimyvgy/simple-scrollspy.git

# Test thử, pull qua SSH remote sẽ không cần nhập username / password tài khoản Github / Bitbucket:
git pull upstream master:master
Share
May 28th, 2021 1:33 a.m.

Đang answer dở, đi họp daily xong về viết tiếp, submit xong lại thấy @phamtuananh760 trả lời rồi. (khoc)

+1
| Reply
Share
Avatar Min Tien @minhtien020900
May 28th, 2021 2:08 a.m.

@huukimit Cảm ơn anh nhiều ♥

0
| Reply
Share
Answered May 28th, 2021 8:11 a.m.
+1

Bạn nên dùng SSH key để xác thực nhiều account cho nhiều responsitory và tăng tính bảo mật khi xác thực với Git.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.