Asked Mar 24th, 2021 8:00 a.m. 115 1 1
  • 115 1 1
+2

Chia sẻ Facebook không hiện hình ảnh

Share
  • 115 1 1

Cho e hỏi, khi em chia sẻ trangweb lên facebook thì không hiện tiêu đề và hình ảnh. khi em vào trình gỡ lỗi thì nó báo:

Không thể xác thực Chứng chỉ SSL. Chứng chỉ đó hoặc là tự ký (sẽ tạo ra cảnh báo trên trình duyệt) hoặc là không hợp lệ. mặc dù e đã xác thực và lỗi Lỗi Curl: 60 (SSL_CACERT) Mong các cao nhân giúp đỡ

Avatar Trần Xuân Thắng @tranxuanthang
Mar 24th, 2021 8:02 a.m.

Bạn chia sẻ URL của trang web được không, để mình dễ dàng check hơn?

0
| Reply
Share
Mar 24th, 2021 8:04 a.m.
0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Mar 24th, 2021 8:12 a.m.
Accepted
0

Bác thử bỏ cái thẻ og:image:secure_url mà chỉ giữ lại thẻ og:image xem có hết lỗi không vậy?

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.