Asked thg 5 31, 9:20 AM 55 0 4
  • 55 0 4
+1

hỏi về Flex html css

Share
  • 55 0 4

Em dùng flex, flex-wrap : wrap. em gặp phải vấn đề như trên ảnh ạ. các phần tử cuối cùng cứ bị chia ra giữa. có cách nào cho nó sát sang trái dc ko ạ? em cảm ơn

4 ANSWERS


Answered thg 5 31, 9:22 AM
+1

có lẽ do bạn dùng justify-content: space-between;

bỏ nó đi là được hoặc bạn dùng justify-content: flex-start;

Share
Answered thg 5 31, 9:24 AM
+1

Bạn xem thử có thuộc tính nào đang là justify = space between không? Nếu có thì bạn đổi nó thành cái khác là được, hoặc nếu không thì bạn có thể xem xét sử dụng grid để vừa chia trang vừa responsive như bài viết này https://viblo.asia/p/khi-lam-css-ma-cung-phai-dau-dau-vi-toan-dai-so-Qbq5QEM45D8

Share
Answered thg 5 31, 9:26 AM
+1

Bạn thử thêm thuộc tính này cho cái flex container xem:

justify-content: flex-start;
Share
thg 5 31, 2:40 PM
Answered thg 5 31, 2:40 PM
0

Thay vì justify-content: flex-start; thì bạn có thể thêm 1 phần tử ảo vào cuối container sẽ đẹp hơn nhé, vì flex-start có thể làm cho nguyên grid đó nó lệch sang trái.

Giả sử flex container của bạn có class là flex-container thì thêm như này:

.flex-container::after {
  content: "";
  flex: auto;
}
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.