Asked Saturday, 3:26 p.m. 69 0 2
  • 69 0 2
0

Có cách nào để migration nosql ( mongodb) thành sql ( mysql ) không nhỉ các bác

Share
  • 69 0 2

Mình đang không biết làm sao để convert db từ nosql sang mysql để insert server kiểu gì , có tool nào or modules nào support ko nhỉ các bạn

2 ANSWERS


Answered Tuesday, 8:38 a.m.
0

hiện không có tool nào làm nhanh đâu. cách nào được tìm ở trên mạng cũng sẽ đều yêu cầu bạn export data từ mongodb ra, phân tích data rồi tạo bảng ở mysql và cuối cùng là import data. bản chất của nosql là không có cấu trúc, kiểu dữ liệu chỉ có key-value, còn sql thì có cấu trúc, có kiểu dữ liệu như int, string,.... và tuỳ từng hệ thống khác nhau có các bảng khác nhau, kiểu dữ liệu sẽ khác nhau nên không có tool "vạn năng" nào có thể convert được.

Thế nên theo hướng trên và bạn đánh giá lại hệ thống thì tự viết tool đi

Share
Answered Thursday, 4:31 a.m.
0

em không biết có thích hợp với bác không, nhưng trước đây em sài Studio 3T để convert qua lại giữa 2 cái, bác tìm hiểu thử nhé: https://www.youtube.com/watch?v=XlHf1tDW2lo

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.