Asked Oct 31st, 2022 8:11 a.m. 256 1 2
  • 256 1 2
+2

Hỏi về mẫu design database website tương tự Viblo

Share
  • 256 1 2

Chào mn, hiện tại em đang làm project môn học website hỏi đáp tương tự Viblo, có ai đã từng làm rồi cho em xin design database hoặc design flow mẫu với ạ. Em cảm ơn ạ

2 ANSWERS


Answered Oct 31st, 2022 8:53 a.m.
Accepted
+5

Nếu là mình thì mình sẽ thiết kế database gồm các bảng đơn giản như sau: uses, questions, answers, tags, comments

Bảng questions gồm các trường: title, content, point (down vote, up vote), view, user_id. Quan hệ từ bảng questions với bảng khác: n - 1 users, 1 - n answers, 1 - n tags, 1 - n comments

Bảng answers gồm: content, is_accepted, user_id, question_id, point(down vote, up vote). Quan hệ từ bảng answers: n - 1 users, 1 - n comments. Về phần point thì bạn cũng có thể tách ra thành bảng riêng để dùng polymorphic vì câu hỏi và câu trả lời đều có trường này.

Bảng comments: cái này có thể làm polymorphic còn nếu chỉ có câu trả lời thì chỉ đơn giản là: content, answer_id hoặc content, commentable_id, commentable_type (thể hiện là comment của câu trả lời hoặc của câu hỏi)

Bảng tags: 'name'

Bạn có thể tự vẽ ra digram để nhìn cho trực quan nhé

Share
Oct 31st, 2022 9:06 a.m.

10 điểm về chỗ

0
| Reply
Share
Oct 31st, 2022 9:08 a.m.

@huukimit em mới đọc lại thì bảng answers đang thiếu trường point để up vote và down vote anh ạ :v

0
| Reply
Share
Answered Jan 12th, 2023 4:42 a.m.
0

bác tipjs có serie khá hay về case này bác xem kham khảo nhé video @tipjs

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.