Asked Mar 12th, 2023 1:56 a.m. 62 0 1
  • 62 0 1
-1

hỏi lỗi unable to select buidpacks

Share
  • 62 0 1

mình kiếm được gigalixir host hoặc cloud làm web không bit có ai dùng qua chưa, mình đang tìm hiểu cách deploy web lên gigalixir và làm theo docs hoài mà hết bị lỗi kia thì bị lỗi này ,thí dụ cái lỗi trong cái hình mình post lên cho mọi người xem image.png,ps ngoài ra còn có lỗi 503 bad wateway nginx nữa ai biết xin chỉ mình cách fix 2 lỗi này

1 ANSWERS


Answered Mar 12th, 2023 7:53 a.m.
Accepted
0

mình chưa dùng thằng gigalixir bao giờ nên không chắc tuy nhiên qua hình ảnh thì có thể đoán link git repo sai hoặc SSH key chưa được cài đặt nên không có quyền push lên.

Lỗi 503 Bad Gateway của Nginx thường được xác định là do không có backend để xử lý hay ứng dụng chưa hoạt động Btw, tại VN cũng có dịch vụ cung cấp nền tảng host web tương tự đó mà đang miễn phí nữa, bạn tham khảo xem https://bizflycloud.vn/app-engine 😁😁😁😁

Share
Mar 12th, 2023 10:21 a.m.

lỗi này như thế này nè ,do mới dùng host này nên không upload đươc image.png

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.