Asked Nov 19th, 2019 9:40 a.m. 166 0 6
  • 166 0 6
-14

hỏi ghi hàm javascript

Share
  • 166 0 6

chào các bạn tên hàm mình ghi thế này được function changewebpage("trang thứ 1","trang thứ 2","trang thứ 3") hoặc changewebpage("option","seleted","index""trang thứ 1","trang thứ 2","trang thứ 3"){document.window.location=địa chỉ web} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

6 ANSWERS


Answered Nov 19th, 2019 9:47 a.m.
+5

Mình nghĩ trước khi đặt bất cứ câu hỏi nào trên viblo, bạn cần tự trả lời cho mình những câu hỏi này :

  • Ý mình cần hỏi là gì?
  • Câu cú đã đúng chuẩn mực chưa?
  • Hỏi thế này người ta có hiểu gì không? Không phải một câu này mà tất cả những câu khác đều như vậy...Như câu này thì hiện tại không ai hiểu bạn hỏi gì cả....@@!
Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 19th, 2019 10:37 a.m.

ở đây có share host free 0

0
| Reply
Share
Avatar Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
Nov 19th, 2019 1:45 p.m.

ai vào tl này 🤣

+2
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Nov 19th, 2019 2:54 p.m.
+2
| Reply
Share
Avatar Tuấn Phạm Lê @tuanphamle112
Nov 19th, 2019 3:47 p.m.

@jonyu Khô queo lời... các hạ thần thánh phương nào cho tại hạ vái 69 cái...74462015_499925770856114_4373858518013313024_n.jpg

+3
| Reply
Share
Answered Nov 19th, 2019 3:11 p.m.
+5

Nhiều người góp ý, Downvote thế mà cũng k cải thiện được. Screenshot from 2019-11-19 22-10-44.png Đống bùi nhùi này vẫn chưa đủ để bạn đó nghỉ ngơi vài hôm sao, BQT?

Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Nov 19th, 2019 4:56 p.m.

@s2banggia88 downvote ở viblo thực ra có bị ảnh hưởng repu đâu. mà downvote ở câu hỏi thì cũng không mang ý nghĩa gì mấy. còn góp ý thì chúng ta không cùng ngôn ngữ với bạn này ông ơi

maxresdefault.jpg

0
| Reply
Share
Answered Nov 19th, 2019 9:42 a.m.
+2

vấn đề bạn muốn hỏi là gì vậy?

Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 19th, 2019 9:44 a.m.

hàm làm cho cái meneu dropdown kia tự chuyển sang trang web con,web phụ của website

0
| Reply
Share
Nov 19th, 2019 9:46 a.m.

@jonyu

<option><a href='page-2'>Page 2</a></option>

=> Problem solved

0
| Reply
Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 19th, 2019 11:42 a.m.

@hongquanfit ,hix trên web nó chỉ dạy làm menu dropdown chạy sang trang khác khi có nút submit,mình thì muốn kiểu không cần nút submit

0
| Reply
Share
Nov 20th, 2019 3:04 a.m.

@jonyu thì làm như vậy đó

0
| Reply
Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 20th, 2019 7:15 a.m.

bạn ơi trình duyệt có chức năng sữa lỗi tự động file lập trình à,chức năng cho người phát triển web

0
| Reply
Share
Answered Nov 19th, 2019 9:42 a.m.
+2

Screen_Shot_2019-09-04_at_4.01.24_PM.jpg

Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Nov 19th, 2019 9:53 a.m.

maxresdefault.jpg

0
| Reply
Share
Answered Nov 20th, 2019 1:38 a.m.
+1

robert-chen-0-300x200.jpg

Share
Answered Nov 20th, 2019 6:14 a.m.
0

Chú đã bị phạt với lỗi vi phạm như sau: Ý mình cần hỏi là gì? Câu cú đã đúng chuẩn mực chưa? Hỏi thế này người ta có hiểu gì không? Không phải một câu này mà tất cả những câu khác đều như vậy...Như câu này thì hiện tại không ai hiểu bạn hỏi gì cả....@@!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.