Asked May 16th, 2020 5:44 p.m. 709 1 2
  • 709 1 2
+1

Cách Khác phục lỗi 302 khi up code lên host !

Share
  • 709 1 2

Mình có 1 form Login admin khi ở local thì vẫn đăng nhập bình thường. Nhưng khi up code lên host thì khi đăng nhập thì bị lỗi 302. Các ACE ai đã gặp trường hợp này thì chỉ cho e với !

2 ANSWERS


Answered May 18th, 2020 4:06 a.m.
Accepted
0

302 là status code thể hiện trạng thái rằng server muốn bạn chuyển hướng tới một trang khác thay thế. Bạn thử kiểm tra vấn đề về https hoặc logic trong code những đoạn xử lý redirect xem sao, có bug không? 🤔

Chẳng hạn bug kiểu như:

  1. Truy cập http://localhost/admin
  2. Server rediect về http://localhost/admin/login.php
  3. Cấu hình tự redirect trên server sai dẫn tới trang http://localhost/admin/login.php lại redirect về http://localhost/admin thay vì https://localhost/admin/login.php dẫn tới là lại quay về step 1 và bị lặp đi lặp lại 3 step này.

Bạn thử xem sao nhé.

Share
Avatar Truong Bui @TruongDz
May 19th, 2020 3:03 a.m.

Cảm ơn bác. Do lỗi phông chữ từ database trên host, nó không login được xong em return else về login đâm ra nó mới thế. cảm ơn bác nhiều.

+1
| Reply
Share
May 19th, 2020 3:05 a.m.

Không có gì ạ 😃

0
| Reply
Share
Answered May 18th, 2020 2:29 a.m.
0

Rất có thể bạn dính lỗi điều hướng về domain local của mình, bạn thử chỉnh sửa lại đâu đó có chữ localhost trên host xem. Bật debub tab NetWork xem có vấn đề gì ko

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.