Asked Dec 12th, 2018 3:06 a.m. 175 0 3
  • 175 0 3
+2

Làm sao để xoá post trong viblo

Share
  • 175 0 3

Em không xoá được post trong viblo?

3 ANSWERS


Answered Dec 12th, 2018 3:08 a.m.
Accepted
+3

Bạn edit bài đấy thành "Draft" rồi quay lại trang "My Contents" sẽ thấy nút xóa hiện ra ngay bên dưới tiêu đề bài viết.

Share
Answered Dec 12th, 2018 3:12 a.m.
+1

Hiện tại bạn cần đưa bài viết về draft trước rồi mới xóa bài draft nhé, mình biết mỗi cách đấy

Share
Answered Dec 12th, 2018 3:19 a.m.
0

Cảm ơn mấy bác 😜

Share
Dec 12th, 2018 3:46 a.m.

Câu trả lời bác thấy hợp lý thì ấn accept this answer để mọi người vào sau còn biết được nhé 😜

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.