Asked Nov 5th, 10:01 a.m. 100 0 0
  • 100 0 0
0

Cần cao nhân chỉ giáo về việc deploy C# API + angular lên host

Share
  • 100 0 0

Tình hình là em sắp hoàn thành 1 web sử dụng asp.net core api + angular + mssql-server, đang cần tìm host để up lên chạy thử, và cũng muốn tiến xa khi up lên web tên miền . Mình đã mua Plesk Obsidian 18.0.55 và tên miền rồi Cao nhân nào chỉ mình build ntn và chạy ntn với mình thử mà chưa rõ lắm .! Thanks ae

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.