Asked May 23rd, 10:55 p.m. 104 0 1
  • 104 0 1
0

Làm thế nào để truyền và nhận token cũng như các thông tin khác từ app mobile( react native) qua web app(reactjs) ?

Share
  • 104 0 1

Làm thế nào để truyền và nhận token cũng như các thông tin khác từ app mobile( react native) qua web app(reactjs) được show bằng <WebView/> của react native ? Em có nghe một vài ideal là thông qua header nhưng vẫn chưa search ra mọi người ai biết chỉ em với ạ.

1 ANSWERS


Answered Jun 11th, 10:02 a.m.
Accepted
Share
Avatar hoàng Đặng @HoangDang98
Jun 13th, 3:52 a.m.

@quduc74 Cám ơn anh ạ!

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.