Asked Dec 8th, 2019 11:57 AM 182 0 5
  • 182 0 5
+2

không xóa được thuộc tính css

Share
  • 182 0 5

Mình xóa thuộc tính background rồi, ở file page.scss nhận rồi, mà ở element vẫn k chạy. Đã thử ctr+f5, đổi trình duyệt rồi mà vẫn không được. Nhờ các bác giúp đỡ, mình cảm ơn

Avatar hieu nguyen @hieuhumg
Dec 9th, 2019 3:45 AM

5 ANSWERS


Answered Dec 8th, 2019 12:06 PM
+2

bạn check xem liệu có phải do chỗ khác bao bọc element của bạn cũng đang dùng background màu đó nên khi bạn xóa background của element đi thì nó sẽ nhận background của thằng bọc ngoài cùng kia

Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
Dec 8th, 2019 12:20 PM

nếu nhận chỗ khác nó phải hiện dòng khác cơ bạn 😐

0
| Reply
Share
Dec 8th, 2019 12:24 PM

@hieuhumg nó không phải background color của thg element bạn đang chọn mà nó là của thg khác. Thằng element bạn đang chọn nó không có background nên nó sẽ là kiểu màu transperent nên tất nhiên khi bạn tìm background của element đó nó sẽ không ra cai màu kia

0
| Reply
Share
Answered Dec 8th, 2019 3:38 PM
+2

1 trong những giải pháp có thể dùng(ko recommend) là thêm !important

Share
Answered Dec 9th, 2019 1:50 AM
+1

theo ý kiến của mình thì bạn thử thêm !important vào dòng background đi, vì có thể là nó đang nhận cái background của cái element bọc ngoài nên sẽ không nhận cái background bạn mới thêm nữa

Share
Answered Dec 9th, 2019 5:58 AM
+1

Cảm ơn các bác, lỗi là do minh chỉ đẩy file page.scss lên serve mà k đẩy file page.css nên nó không nhận, lỗi cơ bản 😦((

Share
Answered Dec 9th, 2019 10:02 AM
0

sao lại để media ở trên vậy bạn

Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
Dec 9th, 2019 2:01 PM

để trên cho dễ nhìn bác

-1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.