Asked Feb 21st, 9:37 a.m. 158 0 2
 • 158 0 2
0

Lỗi không tìm thấy role khi code Vue

Share
 • 158 0 2

Chào mọi người. Lâu lắm không gặp. Mình có bị vướng mắc khi code như sau: Mình có 1 component định nghĩa ở dưới:

<template>
 <div class="content">
  <v-row class="d-flex overflow-auto">
   <v-col cols="12" sm="2" class="align-start">
    <v-sheet class="ma-2 pa-2">
     <v-btn :append-icon="message.role === 'user' ? 'mdi-account' : 'mdi-assistant'">{{ message.role }}</v-btn>
    </v-sheet>
   </v-col>
   <v-col cols="12" sm="10" class="align-self-center">
    <v-sheet class="ma-2 pa-2">
     <pre v-html="message.content" class="preWrap"></pre>
    </v-sheet>
   </v-col>
  </v-row>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: 'ChatMessage',
 props: ['msg']
}
</script>

<style scoped>
.content {
 flex: 1;
}
.preWrap {
 white-space: pre-wrap;
}
</style>

Nhưng khi biên dịch code và chạy thì báo là không tìm thấy role. Mình code bị sai ở đâu nhỉ?

Nếu cần điều tra thêm thì mình gửi các bạn pull request ở dưới đây:

https://github.com/BlazingRockStorm/gemini-chat-vue/pull/1

2 ANSWERS


Answered Feb 21st, 9:49 a.m.
Accepted
+4

B thay message.role bằng msg.role

Prop của b ở component ChatMessage.vue là msg nhưng bạn đang dùng là message

Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Feb 21st, 9:53 a.m.

ok thanks nhé. quên mất

0
| Reply
Share
Feb 22nd, 3:09 a.m.

Chịu luôn.

0
| Reply
Share
Avatar PHAM HIEU @pviethieu
Feb 22nd, 6:40 a.m.

khoc

0
| Reply
Share
Avatar xuan chinh @xuanchinhtdt
Apr 25th, 9:20 a.m.

ảo thật đấy =))

0
| Reply
Share
Answered Feb 21st, 9:58 a.m.
0

bạn dùng Vue2 đúng k, mình thấy bạn chưa khai báo message ở props nên dùng message.role sẽ báo không tìm thấy role

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.