Asked Jun 21st, 2018 7:55 AM 111 0 2
  • 111 0 2
0

Nhờ kiểm tra giúp mình xem độ trễ do đâu mà ra

Share
  • 111 0 2

Mình đang demo hiệu ứng cuộn trang ( tức là mỗi lần lăn chuột - chuyển sang một section khác). Demo chi tiết ở đây: https://codepen.io/Hoangvan/pen/xzWjRj?editors=1010

Hướng của mình là bắt sự kiện on'wheel sau đó addClass active cho đối tượng để thực hiện hiệu ứng. Nếu cuộn chuột bình thường thì không có vấn đề gì , tuy nhiên khi ở Section Header mà cuộn chuột lên phía trên hoặc khi ở section Footer mà cuộn chuột xuống phía dưới , sau đó thực hiện lại thì hiệu ứng nó không ăn ngay mà nó bị trễ một khoảng thời gian.Mọi người thực hiện trên demo của mình sẽ thấy điều đó.

Mình không biết lý do là do đâu, mình có F12 để kiểm tra thì thấy Class Active vẫn được thực hiện chuyển ngay, nhưng hiệu ứng thì phải mất mấy giây sau mới chạy.

Mọi người giúp mình xem lý do nó ở đâu ?

Cám ơn các bạn !

2 ANSWERS


Answered Jun 21st, 2018 9:32 AM
0

Có bạn nào ở đó không, giúp mình với ạ

Share
Answered Jun 21st, 2018 11:13 AM
-1

Viblo có support nhúng codepen vào bài viết, question, answer nè bạn 😄:

{@codepen: https://codepen.io/Hoangvan/pen/xzWjRj}

Share
Avatar Hoang vn @wiliamfeng
Jun 21st, 2018 1:39 PM

Tks bạn mình không biết dùng cái đó. Nhờ mọi người giải đáp cho thắc mắc của mình với ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.