Asked Mar 6th, 2018 7:14 a.m. 186 0 1
  • 186 0 1
0

Hỏi về điều hướng di chuyển của character

Share
  • 186 0 1

Co ai giúp mình với, bài toán mình đặt ra la trường hợp người lùa bắt dê, làm sao để con dê đi đến va chạm với tường thì nó sẽ đi ngược trở lại cách người bắt dê một góc 45 độ

cac component của người bắt dê

component con dê

1 ANSWERS


Answered Mar 7th, 2018 10:25 a.m.
Accepted
0

Bài toán cần giải quyết 3 bước:

  • Bước 1: kiểm tra khi va chạm với tường, cái này có thể dùng OnCollisionEnter2D, hoặc dùng RaycastHit2D nếu muốn nhìn nó tự nhiên. Sau khi đã biết va chạm với tường thì chuyển qua Bước 2.
  • Bước 2: cho con dê quay về phía player, sau đó dùng công thức này để lấy ra vector hướng: Vector2 right45 = (transform.forward + transform.right).normalized; Vector2 left45 = (transform.forward - transform.right).normalized;
  • Bước 3: di chuyển con dê theo hướng đã lấy được ở trên bằng phương thức của bạn!

Nếu vẫn chưa hiểu thì pm mình giải đáp tiếp, còn nếu hiểu mà vẫn chưa làm được thì 1 làn bạn có thể học lại cơ bản về Unity, 2 là bạn có thể pm mình báo giá nhé 😉

Share
Avatar Lion @anhle
Mar 8th, 2018 2:34 a.m.

Nếu con dê di chuyển về hướng player với một khoảng cách player 45 độ, nếu la 60 độ cũng dùng cách đó phải không bạn làm sao biết được.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.