Asked thg 4 23, 2022 8:30 SA 111 1 2
  • 111 1 2
+1

JS, CSS trả về xen kẽ 404 or 200

Share
  • 111 1 2

Chào mọi người!

https://1post.jp/assets/pc-638cd31d15e86bc17690960f326b01ada17b38a2e53cbc3ac3f4697b6a661cdc.js

Mình có URL trên khi tải lại nó Xen kẽ 404 và 200, Mn có ai đã gặp trường hợp này có thể support mình không ạ. Cảm ơn rất nhiều!

2 ANSWERS


Answered thg 5 1, 2022 8:19 SA
0

Mình có thử request thì nó đang trả về 304 và 200:

  • 200 OK: Request đã hoàn thành
  • 304 Not Modified: thông báo cho client biết là response(phản hồi trước đó) không có gì thay đổi, client có thể tiếp tục sử dụng cache.

Không thấy xuất hiện trường hợp 404 như bạn nói.

Nếu bạn vẫn gặp trường hợp tương tự, bạn có thể đính kèm request lên đây cho mọi người cùng xem nhé

Share
Answered thg 5 6, 2022 8:50 SA
0

Bạn thử check lại config về cache của Nginx xem. Mình thử thì mỗi lần nó trả về 2 file với nội dung khác nhau.

  • Truy cập lần 1, response là nội dung file hiện tại. image.png

  • Truy cập lần 2, có status là 304, có vẻ là có HTTP Cache nên Nginx lấy từ trong cache storage ra. File cache này là file cũ của lần build trước. image.png

  • Nếu bạn tích chọn Disable cache trong devtool thì dù F5 bao nhiêu lần cũng chỉ có một response duy nhât là 200 với TH truy cập lần đầu.

Do vậy, mình đoán là việc xử lý cache của bạn có vấn đề rồi.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.