Asked Jul 18th, 2021 4:19 a.m. 177 0 0
  • 177 0 0
+2

Bắt đầu với nestjs micro-services từ đâu?

Share
  • 177 0 0

Hi all, hiện mình đang có mong muốn làm một project backend nestjs sử dụng microservices. Nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu. Lí do:

  1. Out-dated github example. Các project sample trong github thường ko được cập nhật thường xuyên, package outdate thì khó tiếp cận, và fix lỗi
  2. Example trên github thường theo code style của người viết và có những project cũng đã khá to, khó mà config vào được
  3. Cách chia ra từng project, source code riêng connect như thế nào? Ok, giao tiếp qua TCP, có message queue nhưng tới coding thì sao?
  4. Gateway, load balancer được config hay code như thế nào? Làm sao nó điều request đi được vào đúng services nào đang empty?
  5. Không docker thì sao? Vì mình thấy đa số các example đều sử dụng docker infastructure để link các services lại với nhau. Nhưng nếu mình không muốn sử dụng thì sao? npm i/yarn rồi tụi nó link với nhau ra sao, hay không cần?
    I really appreciate any help. Thanks for reading.
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.