Asked Oct 7th, 2021 9:23 a.m. 111 0 3
  • 111 0 3
+1

lỗi kết nối cơ sở dữ liệu trong laravel8 ai giup voi

Share
  • 111 0 3

minh dung 123host kết nối cơ sơ dữ liệu .env

APP_DEBUG=true
APP_URL=http://truyensach.fun

LOG_CHANNEL=stack
LOG_LEVEL=debug

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=103.97.125.249
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=truyensa_sach
DB_USERNAME=truyensa_truyen
DB_PASSWORD=trannam123456

thì no bị lỗi như anh trên con đây la mình chạy trên localhost

minh chạy trên host thi dc con chay tren 123host thì bị lỗi trên

Oct 7th, 2021 9:34 a.m.

3 ANSWERS


Answered Oct 7th, 2021 9:26 a.m.
Accepted
0

Bạn vào trang quản trị của hosting rồi bật PDO extension cho PHP lên nhé.

Share
Answered Oct 7th, 2021 9:26 a.m.
0

Bạn enable extension pdopdo_mysql cho php lên là được.

Share
Avatar laravel @trandinhnam
Oct 7th, 2021 12:38 p.m.

Screenshot (6).png ở 123host không có pdo_mysql giờ phải làm sao hả bạn

0
| Reply
Share
Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
Oct 8th, 2021 7:23 a.m.

@trandinhnam Có thể bạn có thể bật cái nd_pdo_mysql_ lên cùng những extension bắt đầu bằng pdo_ thử, nếu không được thì chắc bạn cần request bên provider để cài thêm nó vào cpanel. Mình dùng version php 7.4 thì có tồn tại extension đó image.png

0
| Reply
Share
Answered Nov 5th, 2021 3:28 a.m.
0

@trandinhnam Bạn chọn phiên bản PHP sang PHP 7.3 đi, sẽ thấy cái pdo_mysql.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.