Asked Nov 18th, 2019 12:38 p.m. 122 0 1
  • 122 0 1
-6

hỏi javascript object

Share
  • 122 0 1

mọi người cho mình hỏi cái từ javascript chỉ sự kiện thay đổi trong javascript thì viết thường cũng được à,thí dụ thay vì viết onChange thì ghi là onchange,và mấy cái trong dấu ngoặc () là seledted,option,this à ,và tên hàm fuction viết thường cũng được và 0 dài hơn 16 chữ cái à,à document object 0 có đuôi window.location à,sao trong www.w3schools tìm hoài 0 thấy

Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Nov 18th, 2019 1:44 p.m.

thử hết trước đi xem có lỗi không. nếu không thì bảo mình với nhé để mình viết theo

0
| Reply
Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 18th, 2019 1:47 p.m.

@devil_boom_129 ,document.getElementByClassName dùng cho cái mình nói đươc 0,tên hàm mình ghi changelistoption,vvvvvvvvvvvvv

0
| Reply
Share
Avatar Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
Nov 19th, 2019 1:39 a.m.

@jonyu trước khi học lập trình thì bạn nên học lại cách đặt câu hỏi. Hỏi là tốt nhưng đừng lạm dụng nó qúa mức

+2
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Nov 19th, 2019 6:20 a.m.
+2

Screen_Shot_2019-09-04_at_4.01.24_PM.jpg

Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Nov 19th, 2019 11:08 a.m.

maxresdefault.jpg

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.