Asked Jan 13th, 10:51 AM 74 1 1
  • 74 1 1
+2

RSS feed cho các post của author trên Viblo?

Share
  • 74 1 1

Use case của mình là muốn hiển thị các blog mình đã đăng trên Viblo lên portfolio. Cho mình hỏi là Viblo mình có hỗ trợ không? Thanks.

1 ANSWERS


Answered Jan 13th, 11:08 AM
Accepted
+2

Viblo có API mở đó bác. https://api.viblo.asia/users/khangnd/posts. Bác có thể gọi API này lấy dữ liệu rồi hiển thị lên trang bên kia chẳng hạn. Có lẽ có thêm chức năng embed bài viết thì ngon bác nhỉ? RSS của author đúng là Viblo cũng chưa hỗ trợ. 😄

Share