Asked Jan 31st, 2023 3:53 a.m. 174 2 1
  • 174 2 1
+3

viblo SEO for a blog

Share
  • 174 2 1
  • Khi tạo 1 blog thì sẽ tạo một SSR page riêng cho blog.
  • Có nghĩa là sẽ tạo thêm 1 url cho blog đó, làm sao để Google biết mà index url của blog vừa tạo

1 ANSWERS


Answered Feb 1st, 2023 7:02 a.m.
Accepted
+2
  • Website của bạn cần có một trang sitemap trả về dạng XML chứa danh sách các trang trong website của bạn mà bạn muốn Google quét, cũng như là tần suất quét.
  • Bạn gửi link trang sitemap cho Google Search Console, sau đó thì Google Bot sẽ đều đặn scan các trang trên website của bạn để tạo index cho các thông tin tìm kiếm. m.
  • Trang sitemap có thể là một file sitemap.xml tĩnh, hoặc cũng có thể là nội dung XML được tự động tạo mới mỗi khi bạn đăng thêm bài viết mới.

Nội dung XML được follow theo hướng dẫn tại đây: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/build-sitemap

Share
Feb 3rd, 2023 2:37 a.m.

Cảm ơn anh nhiều ah. Theo em hiểu flow là: thêm 1 blog -> Thêm vào file sitemap.xml

+1
| Reply
Share
Feb 3rd, 2023 4:29 a.m.

@KyThinh Chuẩn đó bạn. Giống như Viblo, mỗi bài viết sau khi publish đều được thêm URL vào trong sitemap: image.png

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.