Asked Sep 20th, 2:13 a.m. 119 0 2
  • 119 0 2
0

Xây dựng database lưu danh sách những người đã xem sản phẩm

Share
  • 119 0 2

Em chào mọi người, Em đang muốn tạo 1 bảng trung gian để lưu thông tin người nào đã xem sản phẩm nào . E định dùng bảng users_products nhưng bảng đó lại được dùng để chỉ người nào có sản phẩm . Các anh/chị cho e hỏi e cần tạo bảng như nào để biểu thị cho việc đã xem ạ ?

2 ANSWERS


Answered Sep 20th, 2:17 a.m.
Accepted
0

TB_HIS_PRODUCTS_VIEW Mỗi lần view thì insert vào bảng trên.

Lưu thông tin cần thiết như : id, tên sản phẩm, ngày giờ xem, số lần xem.. tùy vào business nữa bạn

Share
Sep 20th, 2:41 a.m.

Nếu như hệ thống của e chỉ đơn giản là lưu người đã xem sau đó thống kê xem người đó đã xem bài viết nào thì chỉ cần lưu id sản phẩm , id người dùng với thời gian thui a nhỉ ?

0
| Reply
Share
Answered Sep 21st, 9:25 a.m.
+1

Bạn có thể đặt tên bảng với các thông tin cơ bản sau:

browsing_histories:

  • id: integer | auto increment
  • customer_id: ID tài khoản khách hàng
  • product_id: ID của sản phẩm được xem
  • viewed_at: datetimez | default: now()

Như này là đủ dữ liệu để bạn có thể tạo thêm chức năng:

  • Lịch sử các sản phẩm đã xem
  • Thống kê danh sách người dùng đã xem của một sản phẩm trong một khoảng thời gian + số lựợt xem
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.