Asked Sep 23rd, 8:41 a.m. 72 0 2
  • 72 0 2
+1

Tôi truy vấn từ trong database bị lỗi font chữ (Laravel)

Share
  • 72 0 2

Tôi sử dụng query bằng laravel như bình thường Dữ liệu trong database là chữ bình thường, nhưng khi lấy truy vấn và in ra màn hình thì bị lỗi font chữ...help!!!!

2 ANSWERS


Answered Sep 27th, 7:57 a.m.
+1

Bạn kiểm tra xem table trên đang encoding theo chuẩn utf8 chưa. VD: utf8_general_ci. Hoặc bạn thử đổi lại font chữ của terminal xem có hết lỗi không?

Share
Answered Sep 26th, 8:07 a.m.
0

Bạn cho mình xem chỗ query + trong DB đang lưu như nào ạ

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.