Asked Dec 21st, 2022 2:17 a.m. 136 0 1
  • 136 0 1
0

Làm thế nào biết record được tạo ra khi nào?

Share
  • 136 0 1

Chào mn,

Mình có redcord trong mysql nhưng không có field date, có cách nào có thể biết record đó tạo khi nào không?

Tks các bác.

1 ANSWERS


Answered Dec 21st, 2022 2:25 a.m.
Accepted
+3

Nếu bạn không có cột date nào để tự lưu thì không có cách nào để biết record đó tạo khi nào đâu nhé. Giờ chỉ có nước là tìm qua các bảng liên quan xem có chỗ nào lưu date mà phù hợp để lấy ra dùng thay thế thôi.

Kiểu như bảng user không có cột created_at (thời gian tạo) nhưng lại có một bảng activation_email_logs có cột sent_at (thời gian mail xác thực tạo tài khoản được gửi) thì có thể bê cái sent_at về làm cho created_at để chống cháy.

Share
Dec 21st, 2022 3:23 a.m.

cảm ơn bác đã hiểu hoàn cảnh của em

+1
| Reply
Share
Dec 21st, 2022 4:01 a.m.

@huytvomi Nhiều khi mình không được lựa chọn 😆

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.