Asked Friday, 7:04 AM 50 0 1
  • 50 0 1
0

Gọi ArrayAdapter

Share
  • 50 0 1

Hiện tại mình đang sử dụng MaterialSearchBar dựa theo code này https://camposha.info/source/android-material-toolbar-searchbar-filtersearch-gridview

Tuy nhiên khi gọi ArrayAdapter theo code ở trên thì mình nhận được cảnh báo lỗi:

Vậy tham số đúng khi truyền ở đây phải như thế nào?

1 ANSWERS


Answered Friday, 7:13 AM
Accepted
+4

this reference tới current Fragment instance, ở đây là SearchFragment . ArrayAdapter cần pass vào Context instance, nên modify this thành getContext()

Bạn Ctrl+Q để xem document của method rồi pass vào tương ứng.

Share
Hoàng Đức Quân@devil_boom_129
Friday, 2:06 PM

Được rồi anh ạ. Tuy nhiên em thấy hiện ra 1 cái warning về null. Chắc cũng không cần lo gì nhiều ạ?

Hiếu Phạm@jollyjoker992
Monday, 2:30 AM

@devil_boom_129 method Fragment.getContext() đôi khi trả về null nên tốt nhất bạn nên check null nhé. Lý do vì sao thì bạn đọc thêm về Fragment lifecycle để hiểu rõ thêm nhé.

+2
|Reply
Share
Hoàng Đức Quân@devil_boom_129
Monday, 2:31 AM

@jollyjoker992 vâng ạ