Asked Jan 11th, 2019 7:04 a.m. 106 0 1
  • 106 0 1
0

Gọi ArrayAdapter

Share
  • 106 0 1

Hiện tại mình đang sử dụng MaterialSearchBar dựa theo code này https://camposha.info/source/android-material-toolbar-searchbar-filtersearch-gridview

Tuy nhiên khi gọi ArrayAdapter theo code ở trên thì mình nhận được cảnh báo lỗi:

Vậy tham số đúng khi truyền ở đây phải như thế nào?

1 ANSWERS


Answered Jan 11th, 2019 7:13 a.m.
Accepted
+4

this reference tới current Fragment instance, ở đây là SearchFragment . ArrayAdapter cần pass vào Context instance, nên modify this thành getContext()

Bạn Ctrl+Q để xem document của method rồi pass vào tương ứng.

Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Jan 11th, 2019 2:06 p.m.

Được rồi anh ạ. Tuy nhiên em thấy hiện ra 1 cái warning về null. Chắc cũng không cần lo gì nhiều ạ?

0
| Reply
Share
Avatar Hiếu Phạm @jollyjoker992
Jan 14th, 2019 2:30 a.m.

@devil_boom_129 method Fragment.getContext() đôi khi trả về null nên tốt nhất bạn nên check null nhé. Lý do vì sao thì bạn đọc thêm về Fragment lifecycle để hiểu rõ thêm nhé.

+2
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Jan 14th, 2019 2:31 a.m.

@jollyjoker992 vâng ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.