Asked Oct 26th, 2018 2:51 a.m. 165 0 2
 • 165 0 2
+1

Làm thế nào để xoá đc khoảng trống này của CollectionCell với CollectionView?

Share
 • 165 0 2

https://images.viblo.asia/04f082b6-4907-4ff1-8c66-983c68bb25f4.png

Mọi ngừoi cho em hỏi: Làm thế nào để xoá đc khoảng trống này của CollectionCell với CollectionView ạ? Em đã set inset là 0 hết rồi, dài rộng thì em cho full hết. Trên đt khác không thấy nhưng từ X trở lên thì lại bị. Anh chị nào có cách chỉ giúp em với ạ! Em cảm ơn mọi ngừoi nhiều ạ!

Oct 26th, 2018 2:56 a.m.

bạn thử hàm khoảng cách giữa các Cell hoặc các Section trong collectionView chưa? bạn thử set về 0 hết xem sao. 😄

func collectionView(UICollectionView, layout: UICollectionViewLayout, minimumInteritemSpacingForSectionAt: Int) -> CGFloat

optional func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, 
           layout collectionViewLayout: UICollectionViewLayout, 
minimumLineSpacingForSectionAt section: Int) -> CGFloat
+3
| Reply
Share
Oct 26th, 2018 3:15 a.m.

@thanhhau em có làm rồi nhưng nó vẫn dư ra một đoạn vậy. trên các ipX trở lên mới bị vậy á anh, còn các ip còn lại thì k bị. 😦((

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Oct 26th, 2018 2:52 a.m.
Accepted
+2

bạn kiểm tra lại frame của collectionVIew xem. Có thể nó cách top 1 đoạn.

Share
Oct 26th, 2018 3:16 a.m.

e cho các frame layout với superView hết mà vẫn bị 😦((

0
| Reply
Share
Oct 26th, 2018 3:42 a.m.

Mình không biết code bạn như nào nên cũng không có phương án cụ thể. Vì vậy bạn tham khảo code demo của mình xem sao nhé. Mình dùng code để tạo collectionView. https://drive.google.com/file/d/1mQuNSo8psxP8Gxbp9XcdXYLxnKwkXd8e/view?usp=sharing Hy vọng sẽ có ịch cho bạn.

0
| Reply
Share
Oct 28th, 2018 1:49 p.m.

@Katoji dạ. e cảm ơn anh. à anh ơi. anh có bao giờ custom một cái view thành navigationcontroller bao giờ chưa anh? anh có ví dụ nào không? cho em tham khảo với ạ!

0
| Reply
Share
Oct 28th, 2018 1:49 p.m.
Oct 29th, 2018 4:05 a.m.

@yukihoaian tự tạo một navigation bằng 1 view ở top màn hình được nhé bạn. Nhưng custom nó thực sự khá mệt và tốn công đấy. Bạn cho mình biết tình huống bạn đang mắc đi, có thể sẽ có giải pháp khác mà không phải dùng đến custom view thành navigation 😄

0
| Reply
Share
Avatar Phạm Minh Tiến @phamminhtien
Nov 4th, 2018 2:16 p.m.
0
| Reply
Share
Nov 11th, 2018 8:53 a.m.

@phamminhtien dạ. em cảm ơn anh

0
| Reply
Share
Answered Nov 4th, 2018 2:14 p.m.
0

Bạn thử set automaticallyAdjustsScrollViewInsets = false xem.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.