Asked May 30th, 2019 4:31 AM 128 0 1
  • 128 0 1
0

Xử lý multiple Form.

Share
  • 128 0 1

Mình có 1 form dạng này. Mỗi lần chọn dịch vụ sẽ dùng ajax để load giá tiền và nhập Các ô VAT, CK sẽ tự động tính ra tổng tiền. Vậy cho mình hỏi làm cách nào để khi thêm sản phẩm Ajax sẽ load từng thằng riêng biệt và không bị trùng những thằng còn lại. Xin cảm ơn

1 ANSWERS


Answered May 30th, 2019 6:06 AM
Accepted
+1

load thông tin sản phẩm muốn k bị trùng lặp thì bạn phải phân biệt các sản phẩm bằng ID. Còn muốn lấy dữ liệu trong các ô, ví dụ ô số lượng thì bạn cũng phải gán id cho nó. Ví dụ, bạn có thể đặt id cho thẻ HTML như

 id="quantity-{ $product->id}"

Sau đó get value của thẻ để lấy được số lượng của sản phẩm đấy

Share
May 30th, 2019 6:13 AM

Cảm ơn bạn vì câu trả lời. Mỗi form bên trên dùng để insert 1 dữ liệu, ở trên là 3 form là 3 dữ liệu nên chưa có id để phân biệt cả, vậy có cách nào không bạn? Còn đây là cách mình xử lý cho từng form để load price cho Product:

price.PNG

Còn đây là Jquery ajax

script.PNG

0
| Reply
Share
NDT Caris @caris0132
May 30th, 2019 6:31 AM
Hải Hà @HaiHaChan
May 30th, 2019 11:00 AM

@thanhtungs mình k hiểu "3 form là 3 dữ liệu" thì sao lại k có id????

0
| Reply
Share
Hải Hà @HaiHaChan
May 30th, 2019 11:05 AM

@thanhtungs Ví dụ dòng 1 có id là 1, vậy 3 dòng lần lượt có id là 1, 2, 3 Các ô sẽ được định danh bằng id, ví dụ, ô quantity của hàng 1:

<td class="text-center" id="quantity-1" >
//Form::
</td>

Tương tự bạn sẽ có dòng 2, dòng 3,...dòng n. Khuyên bạn nên dùng vòng for thay vì liệt kê hết các form.

0
| Reply
Share
May 31st, 2019 1:07 AM

@HaiHaChan Thank bạn đã nhiệt tình support 😄

+1
| Reply
Share
Dương Hải Ngọc @haingoc86vibo
May 31st, 2019 9:07 AM

bạn sửa lại các Selector $('.price'), $('.total'), ... theo cái $('.service') đang change VD : $(this).parent().find('.price');

0
| Reply
Share
Jun 4th, 2019 7:24 AM

@haingoc86vibo Cảm ơn bạn, mình sửa được rồi.

0
| Reply
Share