Asked Jan 12th, 3:00 PM 79 1 1
  • 79 1 1
+2

Hỏi về cách sử dụng Axios interceptors trong nuxtjs

Share
  • 79 1 1

Chào mọi người. Mình đang dùng axios interceptors trong vuejs để refresh token khi hết hạn và lưu nó vào cookies. Nhưng khi chuyển qua apply cho bên nuxtjs thì cái set hoặc xóa access token và refresh token trong interceptors đang ko dùng đc. Mình đang dùng lib js-cookies. Mình đoán là do bên nuxt đang chạy ssr nên ko dùng đc. Ko biết có bạn nào gặp chưa có thể giúp mình đc ko ạ?

1 ANSWERS


Answered Jan 13th, 9:06 AM
0

Có vẻ là đúng là do bên Nuxt.js bạn đang chạy ssr nên ko dùng được đó. Nếu hệ thống bạn không cần đến ssr thì bạn có thể đổi mode từ universal sang spa là sẽ được. Còn nếu cần ssr thì có lẽ bạn nên chuyển qua phương án khác xem sao. 🤔

Share
Avatar quang hải @sven_9x
Jan 13th, 2:16 PM

mình cần ssr. b có phương án nào ko nhỉ?

0
| Reply
Share
Jan 13th, 3:25 PM

@sven_9x nếu dùng ssr thì bạn có thể lưu access token vào trong sesion rồi lấy ra dùng đối với các request ở server side. Như thế phía server side ko chạy js-cookies thì sẽ không bị lỗi.

0
| Reply
Share
Avatar quang hải @sven_9x
Jan 16th, 9:03 AM

@huukimit b có ví dụ ko b? 😕

0
| Reply
Share
Avatar quang hải @sven_9x
Jan 19th, 2:53 AM

@huukimit b ơi

0
| Reply
Share
Jan 19th, 4:05 AM

@sven_9x

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.