Asked Sep 20th, 2019 7:37 a.m. 466 2 4
 • 466 2 4
+1

Deploy dự án Laravel lên hosting, ko chỉnh sửa cấu trúc thư mục

Share
 • 466 2 4

Mình upload dự án lên hosting và gặp trục trặc.

Các file trong Public mình vẫn giữ nguyên, ko move ra ngoài như 1 số tut hướng dẫn.

Mình search mà làm theo tạo 1 file htaccess như sau :

DirectoryIndex index.php

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} ==on RewriteRule ^ http://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

RewriteRule ^$ public/index.php [L] RewriteRule ^((?!public/).*)$ public/$1 [L,NC]

Và nó vẫn ko chạy.

anybody can help?

Avatar Lê Tuấn Anh @tuananhbfs
Sep 20th, 2019 8:23 a.m.

Parse error: syntax error, unexpected 'const' (T_CONST), expecting variable (T_VARIABLE) in /home/cachphat/nubestvn.cachphattrienchieucao.com/vendor/symfony/http-foundation/HeaderUtils.php on line 21

Mỡ báo lỗi lên thì dc 1 dòng này.

Mình check host dùng php ver7.0 Laravel trên máy mình php ver7.2

Có lẽ là do nguyên nhân này 😐

0
| Reply
Share

4 ANSWERS


Answered Sep 20th, 2019 7:42 a.m.
Accepted
+1

Trước mình có sử dụng Hosting, mình chỉ cần tạo file .htaccess với nội dung như này ở ngoài thư mục root của dự án và 1 file ở trong thư mục public.


<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On

  RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]
</IfModule>
<IfModule mod_rewrite.c>
  <IfModule mod_negotiation.c>
    Options -MultiViews -Indexes
  </IfModule>

  RewriteEngine On

  # Handle Authorization Header
  RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

  # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} (.+)/$
  RewriteRule ^ %1 [L,R=301]

  # Handle Front Controller...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^ index.php [L]
</IfModule>
Share
Avatar Lê Tuấn Anh @tuananhbfs
Sep 20th, 2019 8:04 a.m.

mình thử nhưng ko dc, ko biết còn cầu config gì thêm ko?

File .htaccess trong public là mặc định rồi.

0
| Reply
Share
Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
Sep 23rd, 2019 12:34 a.m.

@tuananhbfs Trên hosting thì khó control lắm, mình chỉ config có 2 file như vậy thôi 😃

0
| Reply
Share
Answered Sep 20th, 2019 7:51 a.m.
+1

Bạn dùng thử cách này xem:

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?example\.com$ [NC]
RewriteRule !^public/ /public%{REQUEST_URI} [L,NC]

Với lại bạn có chắc là đã enable mod Rewrite lên chưa bằng cách vào trang dashbash của CPanel xem info của php. Nếu chưa thì bạn tích chọn để enable mod rewrite cho hosting lên nhé.

Share
Answered Sep 20th, 2019 7:40 a.m.
0

Bạn dùng vps hay host window. Và bạn đã config đường dẫn domain ntn thế

Share
Sep 20th, 2019 7:44 a.m.

Chủ thread nói rõ là up lên hosting mà.

0
| Reply
Share
Avatar Lê Tuấn Anh @tuananhbfs
Sep 20th, 2019 7:56 a.m.

Mình upload lên hosting

0
| Reply
Share
Answered Sep 23rd, 2019 6:56 a.m.
0

Nếu hosting của bạn cho phép trỏ domain vào 1 thư mục nào đó, thì hãy trỏ thẳng vào thư mục public của project luôn bạn

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.