Asked Dec 28th, 2018 3:44 p.m. 206 0 0
  • 206 0 0
0

Google chart - Thay đổi màu column khi click label

Share
  • 206 0 0

Mọi người cho em hỏi cách để khi click các label tương ứng với từng tháng (được đánh dấu đỏ) thì cột ở trên đổi thành màu đỏ. Em dùng javascript và thư viện googe chart để làm. Hiện tại click trực tiếp vào các cột thì đổi màu, em muốn khi click vào các label thì nó mới đổi màu. Code:

Thanks.

Dec 29th, 2018 2:18 a.m.

Bạn có thể dùng embed syntax của Viblo để nhúng code mẫu từ JsFiddle, Codepen, Gists vào nhé. Viblo cũng hỗ trợ nhúng cả Youtube, Vimeo, Slideshare, Google Slide nữa, tất cả đều chung một cú pháp embed:

## Cú pháp:
{@embed: url}

## Ví dụ:
{@embed: https://jsfiddle.net/mynguyen203/5SX8w/108/}
0
| Reply
Share
Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Jan 2nd, 2019 12:58 a.m.

Code ở jsfiddle của bạn đang không chạy thì phải, vào trang result thấy trắng trơn (^^;), bạn thử check lại xem sao 🤔

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.