Asked Apr 26th, 2019 2:45 AM 143 0 0
  • 143 0 0
+1

Sử dụng Auth trong Observer

Share
  • 143 0 0

Em có use Auth trong 1 class Observer, nhưng khi gọi Auth::user() lại trả về kết quả null.

Anh chị giúp em với ạ. Lỗi tương tự như vậy ạ: https://stackoverflow.com/questions/50607850/laravel-5-6-adding-observer-makes-authuser-null-in-tait

User đã login vào hệ thống ạ

Avatar No Naem @Naem
Apr 26th, 2019 6:37 AM
0
| Reply
Share
Avatar Hải Hà @HaiHaChan
Apr 26th, 2019 7:09 AM

@Naem em thử rồi nhưng không được anh ạ.

0
| Reply
Share
Avatar No Naem @Naem
Apr 26th, 2019 7:20 AM

@HaiHaChan ý ở đây là xem em có custom lại authentication của em như thế nào ko í, có cần pass qua cái gì để lấy được thông tin user ko 😃)

+1
| Reply
Share
Avatar Hải Hà @HaiHaChan
Apr 26th, 2019 7:27 AM

@Naem để em check lại ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.